wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 334/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Wniosek
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej NR 34025(N!44025)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy SD.622.40.2021.KT
Dokument wytworzył T-MOBILE Polska S.A
Data wpływu dokumentu 2021-09-23
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyn
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 50-60-682
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Choromańska
Data wprowadzenia 2021-09-28 13:44:06