wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 235/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid.: 3161/89, 3156/96, 3158/96, 21 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.138.2021
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2021-09-03
Data wydania dokumentu 2021-09-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 234/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2021-09-30 09:10:11