wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 309/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu 12 drzew iglastych z dz. ew. nr 63/17 (obręb Złotkowo, gmina Suchy Las)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Suchy Las
Sprawa
Znak sprawy ROŚ.6131.1.25.2021
Dokument wytworzył Wójt Gminy Suchy Las
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu 2021-09-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Suchy Las - pokój nr 105
Siedziba ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon 61 8926 250
E-mail sekretariat@suchylas.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 308/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Stachowiak
Data wprowadzenia 2021-10-06 07:34:47