wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 210/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw budowlanych ogólnego zastosowania z odpadów wydobywczych (z górnictwa węgla kamiennego), wydobytych ze zwałowiska zlokalizowanego w Bytomiu, w dzielnicy Bobrek, na działce o nr ewidencyjnym 399/13 (obręb Bobrek)”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy KS.6220.10.2020
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Radzionków
Data wpływu dokumentu 2021-07-02
Data wydania dokumentu 2021-06-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 299/2020, 300/2020, 301/2020, 303/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2021-10-06 09:30:32