wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 134/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę dot. budowy dwóch naziemnych silosów na materiały sypkie wraz z fundamentem oraz budowa zewnętrznych inst. kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem kanalizacji deszczowej instalacji wody do celów p. poż. oraz wymianę nawierzchni we Wschowie z realizacją na działkach o nr ewid. 1797/9, 2107 obręb Wschowa, z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2020r. znak: BN.6220.41.2020 wydana przez Burmistrza Wschowy.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę dot. budowy dwóch naziemnych silosów na materiały sypkie wraz z fundamentem oraz budowa zewnętrznych inst. kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem kanalizacji deszczowej instalacji wody do celów p. poż. oraz wymianę nawierzchni we Wschowie z realizacją na działkach o nr ewid. 1797/9, 2107 obręb Wschowa
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat wschowski
Gmina Wschowa
Sprawa
Znak sprawy SOB.6740.402.2021
Dokument wytworzył STENA RECYCLING SP. Z O.O.
Data wpływu dokumentu 2021-10-08
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Wschowski
Siedziba Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Telefon 65 540-48-00
E-mail powiat@wschowa.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dagmara Daczkowska
Data wprowadzenia 2021-10-12 11:34:16