wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 147/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 548 obręb Tłustomosty oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 419/2 obręb Czerwonków
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.45.1.2021
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-08-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 106/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-10-12 13:13:58