wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 148/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 302/7 obręb Głubczyce
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.97.2.2021
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-08-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 105/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-10-12 13:31:46