wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 35/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 69/2 obr. 2 m. Bolków, w korycie rzeki Nysa Szalona
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat jaworski
Gmina Bolków
Sprawa
Znak sprawy WR.ZPU.1.560.12.2021.AN
Dokument wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Data wpływu dokumentu 2021-01-25
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Burmistrz Bolkowa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bolkowie
Siedziba Rynek 1, 59-420 Bolków
Telefon 757413215
E-mail um@bolkow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Kamil Jędrzejczyk
Data wprowadzenia 2021-10-12 14:10:12