wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 154/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 45 szt. drzew z terenów nieruchomości należących do Gminy Baborów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6113.38.1.2021
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-08-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 99/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-10-12 14:19:59