wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 167/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu pn. „1. „Projekt rozbiórki istniejącego dworca kolejowego oraz pawilonu technicznego przy ul. Kołłątaja w Słupsku; 2. Budowa budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową sieci przy ul. Kołłątaja w Słupsku; 3. Termomodernizacji budynku biurowego wraz z remontem elewacji oraz przekryć dachowych przy ul. Kołłątaja w Słupsku””
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk (miasto na prawach powiatu)
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy GKiOŚ-ROŚ-III.6220.28.2021
Dokument wytworzył Pełnomocnik PKP S.A.
Data wpływu dokumentu 2021-07-19
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Słupsk
Siedziba Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Telefon (0-59) 848 83 00
E-mail urzad@um.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabella Żurawska
Data wprowadzenia 2021-10-13 08:54:17