wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 413/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na działce nr 268 obręb Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy OS.6131.179.2021
Dokument wytworzył Wójt Gminy Słupsk
Data wpływu dokumentu 2021-10-11
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Martyna Awsiukiewicz
Data wprowadzenia 2021-10-13 09:01:11