wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 155/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności 2x6,4m3 i 4x9,2m3 oraz instalacji zewnętrznej gazowej zasilającej projektowaną suszarnię
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy AB.6740.3.38.2021
Dokument wytworzył Agrol Matejka Sp.J.
Data wpływu dokumentu 2021-09-10
Data wydania dokumentu 2021-09-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25.08.2021r. znak IGP.6220.6.2021. Dla inwestycji orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 185/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aneta Toporowska
Data wprowadzenia 2021-10-13 09:46:43