wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 125/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek
Zakres przedmiotowy dokumentu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa farm fotowoltaicznych „Farma Fotowoltaiczna – Policko o mocy do 10 MW”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6220.14.2021
Dokument wytworzył Rafał Momot
Data wpływu dokumentu 2021-10-08
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2021-10-13 10:56:11