wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 89/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji istniejącej instalacji kompostowania i dojrzewania odpadów frakcji 0-80 mm o wydajności 17 000 Mg/rok, poprzez jej wyposażenie w urządzania do oczyszczania powietrza oraz zabudowie halą istniejącej instalacji na odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady zielone, z jej przeznaczeniem na odpady fr. 0-80 mm i budowie urządzeń do oczyszczania powietrza, budowie nowej hali instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a w tym odpadów zielonych o wydajności 2000 Mg/rok, budowie hali przesiewania odpadów o frakcji 0-80 mm, wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ” (działki nr 7/16, 7/17, obręb 32 Gaj).
Zakres przedmiotowy dokumentu „Modernizacja istniejącej instalacji kompostowania i dojrzewania odpadów frakcji 0-80 mm o wydajności 17 000 Mg/rok, poprzez jej wyposażenie w urządzania do oczyszczania powietrza oraz zabudowie halą istniejącej instalacji na odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady zielone, z jej przeznaczeniem na odpady fr. 0-80 mm i budowie urządzeń do oczyszczania powietrza, budowie nowej hali instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a w tym odpadów zielonych o wydajności 2000 Mg/rok, budowie hali przesiewania odpadów o frakcji 0-80 mm, wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ” (działki nr 7/16, 7/17, obręb 32 Gaj).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy BŚK.6220.6.2020
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Wałbrzycha
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-07-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Wałbrzych
Siedziba pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 665-51-00
E-mail um@um.walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 210/2020, 87/2020, 88/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Karolina Pankowska-Sowa
Data wprowadzenia 2021-10-13 11:19:35