wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 22/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu dla przedsięwzięcia pn „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wróblowice, ul. Przyjazna, dz. nr: 164/1; 164/2; 164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8; 164/9; 149/23 (działki pod inwestycje kubaturowe), dz. nr: 4/180; 4/182;164/10; 164/11; 164/12; 164/13; 149/196; 149/185; 149/194; 149/173;149/203; 149/204, 4/183, 149/177, 149/197, 149/198, 149/186, 149/193, 149/174, oraz 149/202 (działki pod drogi oraz parkingi)".
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat średzki
Gmina Miękinia
Sprawa
Znak sprawy KRO.6220.20.2021.14
Dokument wytworzył Urząd Gminy Miękinia Małgorzata Krawczyk
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miękinia
Siedziba ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
Telefon (071) 735-92-28
E-mail urzad@miekinia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi nr karty 10/2021
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Krawczyk
Data wprowadzenia 2021-10-13 12:22:27