wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 10/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu dla przedsięwzięcia pn „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wróblowice, ul. Przyjazna, dz. nr: 164/1; 164/2; 164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8; 164/9; 149/23 (działki pod inwestycje kubaturowe), dz. nr: 4/180; 4/182;164/10; 164/11; 164/12; 164/13; 149/196; 149/185; 149/194; 149/173;149/203; 149/204, 4/183, 149/177, 149/197, 149/198, 149/186, 149/193, 149/174, oraz 149/202 (działki pod drogi oraz parkingi)".
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat średzki
Gmina Miękinia
Sprawa
Znak sprawy KRO.6220.20.2021
Dokument wytworzył Urząd Gminy Miękinia Małgorzata Krawczyk
Data wpływu dokumentu 2021-06-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miękinia
Siedziba ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
Telefon (071) 735-92-28
E-mail urzad@miekinia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Krawczyk
Data wprowadzenia 2021-10-13 12:31:37