wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 417/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15lV Obłęże zlokalizowanej w miejscowości Obłęże.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kępice
Sprawa
Znak sprawy ŚR.6221.45.2021.III
Dokument wytworzył Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2021-10-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Czupajło
Data wprowadzenia 2021-10-13 13:27:38