wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 167/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych numer 3/7 i 2/62 obręb Lipowo, gmina Biskupiec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Biskupiec
Sprawa
Znak sprawy BMA.6220.10.18.2021
Dokument wytworzył Burmistrz Biskupca
Data wpływu dokumentu 2021-10-13
Data wydania dokumentu 2021-10-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Biskupcu
Siedziba Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Telefon 89 715 01 10
E-mail ratusz@biskupiec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 94/2021, 166/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko KRZYSZTOF WIECZOREK
Data wprowadzenia 2021-10-13 13:59:23