wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 81/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Węgrowie” przy ul. Zelce I na działkach o Nr ewid. 6013/11,1914/3 6019/1.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Węgrów
Sprawa
Znak sprawy IOS.6220.5.2021
Dokument wytworzył Burmistrz Maisata Węgrowa
Data wpływu dokumentu 2021-03-09
Data wydania dokumentu 2021-09-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Węgrowie
Siedziba Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów
Telefon (025) 792 23 26
E-mail sekretariat@wegrow.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Łazarska
Data wprowadzenia 2021-10-13 14:09:03