wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 82/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o Nr ewid. 340/2 położonych w Węgrowie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Węgrów
Sprawa
Znak sprawy IOŚ.6220.5.2021
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Węgrowie
Data wpływu dokumentu 2021-08-13
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Węgrowie
Siedziba Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów
Telefon (025) 792 23 26
E-mail sekretariat@wegrow.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Łazarska
Data wprowadzenia 2021-10-13 14:27:36