wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 169/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 47/9, położonej w obrębie Parleza Mała, gmina Biskupiec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Biskupiec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Energia 4Sale Sp. z o. o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn
Data wpływu dokumentu 2021-09-22
Data wydania dokumentu 2021-09-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Biskupcu
Siedziba Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Telefon 89 715 01 10
E-mail ratusz@biskupiec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 173/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko KRZYSZTOF WIECZOREK
Data wprowadzenia 2021-10-13 14:35:02