wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 298/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja zezwolenie na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu zmiana decyzji dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o.w części dotyczącej nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I-ZZ.6131.220.1.2021.KPM
Dokument wytworzył KPM
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-11
Dokument zatwierdził Maja Syska-Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 253/2021, 297/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Pernej-Marzewska
Data wprowadzenia 2021-10-13 15:04:36