wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 297/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja zezwolenie na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wydano decyzję pozytywną dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. na usunięcie 1 szt.grabu i przesadzenie 426 m2 krzewów w pasie drogowym ul. Wyszogrodzkiej z opłatą odroczoną, z nasadzeniami
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I-ZZ.6131.220.2021.KPM
Dokument wytworzył KPM
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-09-20
Dokument zatwierdził Sławomir Milik Kierownik Referatu Ochrony Środowiskka
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 253/2021, 298/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Pernej-Marzewska
Data wprowadzenia 2021-10-13 15:05:12