wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 451/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZEC.6220.35.2016
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Bytomia
Data wpływu dokumentu 2017-07-03
Data wydania dokumentu 2017-07-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 63 40
E-mail ze@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-07-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 204/2017, 205/2017, 448/2017, 450/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2021-10-13 15:55:26