wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 203/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 10 obręb 133 położonej przy ul. Monte Cassino w Siedlcach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce
Data wpływu dokumentu 2021-10-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 794 37 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Kalicka
Data wprowadzenia 2021-10-14 08:37:12