wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 362/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie
Zakres przedmiotowy dokumentu Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Zimowej 1 w Olsztynie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy SD.6131.1.119.2021.AG
Dokument wytworzył Prezydent Olsztyna
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyn
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 50 60 678
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 361/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Choromańska
Data wprowadzenia 2021-10-14 08:52:14