wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 33/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Topola biała. rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 265/13 obręb Swięcica, jednostka ewidencyjna Obrazów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Znajdują się w bliskiej odległości oczyszczalni ścieków oraz urządzeń przepływu energii elektrycznej (linie energetyczne). .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Obrazów
Sprawa
Znak sprawy GR.6131.10.2021
Dokument wytworzył Gmina Obrazów
Data wpływu dokumentu 2021-04-26
Data wydania dokumentu 2021-05-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:20:24