wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 254/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na usunięcie drzew zlokalizowanych w granicach nieruchomości o nr ewid. 1201/407 i 1238/404 obręb Sośnicowice
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat gliwicki
Gmina Sośnicowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.613.140.2021
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2021-09-09
Data wydania dokumentu 2021-10-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 255/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:33:01