wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 36/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Sosna pospolita. rosnących na gruntach Gminy Koprzywnica, dz. o nr ewid.2287 obręb Koprzywnica, jednostka ewidencyjna Koprzywnica - miasto.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Drzewa uschnięte poprzez spowodowany żer chrząszczy z podrodziny kornikowatych o nazwie Kornik drukarz.Znajdują się w bliskiej odległości od budynku przedszkola oraz placu zabaw, mając na względzie bezpieczeństwo ludzi oraz mienia drzewa powinny zostać usunięte.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy SLR.613.19.2021
Dokument wytworzył Starosta Sandomierski
Data wpływu dokumentu 2021-05-12
Data wydania dokumentu 2021-05-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:33:03