wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew z gat Wierzba biała, 1 szt gat. Wiąz pospolity, 1 szt. Klon zwyczajny. rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.893 obręb Sandomierz Poscaleniowy, jednostka ewidencyjna Sandomierz, na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A oddział Rzeszów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa usuwane są z konieczności odtworzenia pasa technologicznego w ramach prac konserwacyjnych przy czynnych liniach elektroenergetycznych wysokich napięć.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Sandomierz
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Maciej Gąsior
Data wpływu dokumentu 2021-06-18
Data wydania dokumentu 2021-07-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 38/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:39:34