wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 39/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Dwikozy, dz. o nr ewid.37 obręb Rzeczyca Sucha, jednostka ewidencyjna Dwikozy.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumarłe). Znajdują się na placu zabaw (rosną w ogólnodostępnym miejscu).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Dwikozy
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.15.2021.W.K
Dokument wytworzył Gmina Dwikozy
Data wpływu dokumentu 2021-07-01
Data wydania dokumentu 2021-07-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 40/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:49:26