wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Dwikozy, dz. o nr ewid.37 obręb Rzeczyca Sucha, jednostka ewidencyjna Dwikozy.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumarłe). Drzewa wystawione są na ekspozycję wiatru ( nie są osłonięte przez inne drzewa lub budynki), co jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na stabilność drzewa. Znajdują się na placu zabaw (rosną w ogólnodostępnym miejscu). Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa drzewa zostały usunięte.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Dwikozy
Sprawa
Znak sprawy ŚLR.613.22.2021
Dokument wytworzył Starosta Sandomierski
Data wpływu dokumentu 2021-07-01
Data wydania dokumentu 2021-07-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:54:15