wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 41/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.2226 obręb Sandomierz Poscaleniowy, jednostka ewidencyjna Sandomierz (w pasie drogi gminnej).
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewo w złym stanie fitosanitarnym (zamiera).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Sandomierz
Sprawa
Znak sprawy NK.6131.46.2021.ALK
Dokument wytworzył Gmina Sandomeirz
Data wpływu dokumentu 2021-07-13
Data wydania dokumentu 2021-09-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 09:58:15