wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 182/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego .
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 110 mb na działkach nr ewid. 481, 479, 560, 492, 556, 555, 554, 565 położonych w miejscowości Żarówka
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI. II. 6733.202.2021
Dokument wytworzył PSG Tarnów ul. Bandrowskiego 16 - Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112
Data wpływu dokumentu 2021-10-12
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-53
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Dykas
Data wprowadzenia 2021-10-14 10:15:23