wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 43/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Wiśnia ptasia rosnąca na gruntach Gminy Samborzec, dz. o nr ewid.109/9 obręb Samborzec, jednostka ewidencyjna Samborzec.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewo w złym stanie fitosanitarnym. Widoczne rany z której sączą sie tzw. "wycieki gumowe".
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Samborzec
Sprawa
Znak sprawy IG.6131.2021
Dokument wytworzył Gmina Samborzec
Data wpływu dokumentu 2021-07-19
Data wydania dokumentu 2021-09-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 44/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 10:28:01