wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 44/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Wiśnia ptasia rosnąca na gruntach Gminy Samborzec, dz. o nr ewid.109/9 obręb Samborzec, jednostka ewidencyjna Samborzec.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewo w złym stanie fitosanitarnym. Widoczne rany z której sączą sie tzw. "wycieki gumowe"oraz towarzyszące im nekrozy i zrakowacenia są bardzo szkodliwe dla drzewa ponieważ doprowadzają do zamierania całego drzewa.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Samborzec
Sprawa
Znak sprawy ŚLR.613.24.2021
Dokument wytworzył Starosta Sandomierski
Data wpływu dokumentu 2021-07-19
Data wydania dokumentu 2021-09-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 10:30:43