wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 46/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Robinia akacjowa, 1 szt. Klon jawor rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 89 obręb Głazów, jednostka ewidencyjna Obrazów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Drzewa kolidują z planowaną inwestycją. Ponadto drzewa są dwupienne V - kształtne, co zwiększa niebezpieczeństwo upadku drzewa.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat sandomierski
Gmina Obrazów
Sprawa
Znak sprawy ŚLR.613.25.2021
Dokument wytworzył Starosta Sandomierski
Data wpływu dokumentu 2021-08-19
Data wydania dokumentu 2021-09-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Siedziba ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Telefon 156441010
E-mail rolnictwo@powiat.sandomierz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 45/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Żuk
Data wprowadzenia 2021-10-14 10:36:54