wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 259/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek osoby fiz. (posiadacza działki) na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 843/104 obręb Opatowice,
Zakres przedmiotowy dokumentu stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył os. fiz.
Data wpływu dokumentu 2021-08-20
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2021-10-14 11:19:10