wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 85/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa zbiornika na olej silnikowy w obrębie istniejącej stacji zbiorników magazynowych na terenie zakładu Toyota Motor Manufacturing Poland Sp.zo.o. zlokalizowanego przy ul. Uczniowskiej 26 w Wałbrzychu , dz. nr 86, obr. Poniatów 8"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Toyota Motor Manufacturing Poland Sp.zo.o
Data wpływu dokumentu 2021-06-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Prezydent Miasta Wałbrzycha
Siedziba pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 64 88 546
E-mail um@um.walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 198/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Karolina Pankowska-Sowa
Data wprowadzenia 2021-10-14 11:58:30