wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 199/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w n/w ulicach w Wałbrzychu: • ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu (działka nr 372 – droga gminna, 384/1, 384/3, obręb Podgórze nr 33); • w rejonie ul. Wrocławskiej 103-107 w Wałbrzychu (Działka nr 117/6, 115, 116, 114/1, 118/5, 118/4, 118/10, 188/8, 112/2, obręb Szczawienko nr 4); • ul. Wiśniowa w Wałbrzychu (Działka nr 192 – droga gminna, obręb Poniatów 11); • ul. Starachowicka w Wałbrzychu (Działka nr 241/5, 297/6, 307/8, obręb Stary Zdrój 19).
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w n/w ulicach w Wałbrzychu: • ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu (działka nr 372 – droga gminna, 384/1, 384/3, obręb Podgórze nr 33); • w rejonie ul. Wrocławskiej 103-107 w Wałbrzychu (Działka nr 117/6, 115, 116, 114/1, 118/5, 118/4, 118/10, 188/8, 112/2, obręb Szczawienko nr 4); • ul. Wiśniowa w Wałbrzychu (Działka nr 192 – droga gminna, obręb Poniatów 11); • ul. Starachowicka w Wałbrzychu (Działka nr 241/5, 297/6, 307/8, obręb Stary Zdrój 19).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy BŚK.6220.09.2021
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Wałbrzycha
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Wałbrzych
Siedziba pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 665-51-00
E-mail um@um.walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Wysocka
Data wprowadzenia 2021-10-14 12:17:59