wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 207/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek dotyczy zmiany pozwolenia na budowę znak PB-RUB.6740.188.2019 Nr 213/2019 z dnia 30.08.2019 r. dotyczącego budowy budynku hurtowni z magazynem, częścią handlowo-usługową i parkingiem na działce nr geod. 7/4 obręb 116 przy ulicy Brzeskiej 132 w Siedlcach. Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany zamierzonego sposobu użytkowania budynku hurtowni z magazynem i częścią handlowo-usługową na budynek produkcyjny do przekształcania kontenerów morskich na kontenery mieszkalne, zmiany ilości i rozmieszczenia miejsc postojowych oraz likwidacji miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy PB-RUB.6740.188.2019
Dokument wytworzył ARCHE S.A.
Data wpływu dokumentu 2021-09-10
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 643 07 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Łukasz Hajduczyński
Data wprowadzenia 2021-10-14 13:21:49