wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 170/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 191/5 obręb nr 33 Podgórze przy ul. Niepodległości 7A w Wałbrzychu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Wałbrzych
Sprawa
Znak sprawy BŚK.6220.7.2021
Dokument wytworzył Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 7A
Data wpływu dokumentu 2021-09-09
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Wałbrzych
Siedziba ul Matejki 2, 58-300 Wałbrzych
Telefon (074) 6488549
E-mail um@walbrzych.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 171/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Wysocka
Data wprowadzenia 2021-10-14 13:24:54