wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 200/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja Nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą „Przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. w Słupsku na ul. Kaszubskiej 42, dz. 59, obr. 4 jedn. Ewid. 226301_1, miasto Słupsk”
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą „Przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. w Słupsku na ul. Kaszubskiej 42, dz. 59, obr. 4 jedn. Ewid. 226301_1, miasto Słupsk”, którego inwestorem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (ul. Chemików 7, 09-411 Płock) Prezydent Miasta Słupska w dniu 14.10.2021 r. wydał decyzję Nr 8/2021 w przedmiotowej sprawie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk (miasto na prawach powiatu)
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy GKiOŚ.ROŚ-II.6220.19.2021
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Słupska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Słupsk
Siedziba Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Telefon (0-59) 848 83 00
E-mail urzad@um.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Józef Malec
Data wprowadzenia 2021-10-14 14:29:08