wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 72/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu przez operatora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. stacji bazowej telefonii cyfrowejsieci ERA Nr 30619 Sopot zlokalizowanej przy ul.Jana z Kolna 35 w Sopocie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-05-27
Data wydania dokumentu 2011-05-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasta Sopotu
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-94
E-mail inzynieria@sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-07
Uwagi Zmiana danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji z dnia 31stycznia 2014 r. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z dnia 19 maja 2014 r. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z dnia 10 stycznia 2018 r. Zmiana operatora na T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z dnia 18.09.2018r. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z dnia 14.10.2021r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Kosznik
Data wprowadzenia 2021-10-14 15:05:21