wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 71/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 4/2021
Zakres przedmiotowy dokumentu budowa budynku produkcyjno–magazynowego z częścią socjalno-biurową i portiernią wraz z urządzeniami budowlanymi dz. nr ewid. 36/2, 37, 38 obr 0016 Paprotnia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat sochaczewski
Gmina Teresin
Sprawa
Znak sprawy MIŚ.6220.1.2021
Dokument wytworzył Wójt Gminy Teresin
Data wpływu dokumentu 2021-10-15
Data wydania dokumentu 2021-10-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-10-15
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Teresin
Siedziba ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Telefon 46 86 13 815
E-mail urzad.gminy@teresin.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Ochrona Środowiska
Data wprowadzenia 2021-10-15 10:32:05