wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 175/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca
Zakres przedmiotowy dokumentu Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej - Curie 11 w Sopocie, na usunięcie 1 zamierającego drzewa - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul. Skłodowskiej - Curie 11, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Sopot (miasto na prawach powiatu)
Gmina Sopot
Sprawa
Znak sprawy KZ.6131.194.2021.OB
Dokument wytworzył Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
Data wpływu dokumentu 2021-09-27
Data wydania dokumentu 2021-09-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasta Sopotu, Biuro Konserwatora Miasta Sopotu
Siedziba ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
Telefon 0-58 521-37-90
E-mail ums@sopot.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Jasek
Data wprowadzenia 2021-10-15 10:58:02