wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku tuja oraz krzew jałowca płożącego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 963/4 przy ul. Opolskiej 7A w Kolonowskiem z powodu jego bezprzedmiotowości.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat strzelecki
Gmina Kolonowskie
Sprawa
Znak sprawy Gmk.6131.15.2021
Dokument wytworzył Rafał Gerlich
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-10-11
Dokument zatwierdził Burmistrz Kolonowskiego
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-10-11
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kolonowskie
Siedziba ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Telefon 77 4611140
E-mail umig@kolonowskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Rafał Gerlich
Data wprowadzenia 2021-10-15 11:30:57