wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 41/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew gat. tuja oraz 36 m2 krzewów -jałowiec rosnących na działce nr 964/3 obręb Kolonowskie, przy ul. Opolskie
Zakres przedmiotowy dokumentu na wycinkę 2 szt. drzew gat. świerk na działce nr 1794 obręb Kolonowskie, przy ul. Piastowskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat strzelecki
Gmina Kolonowskie
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Elżbieta Syrowiszka
Data wpływu dokumentu 2021-10-11
Data wydania dokumentu 2021-10-07
Dokument zatwierdził Wnioskodawca
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-10-07
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Kolonowskie
Siedziba ul. Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Telefon 77 4611140
E-mail umig@kolonowskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Rafał Gerlich
Data wprowadzenia 2021-10-15 11:34:19