wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 135/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia firmie Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 67-407 Szlichtyngowa zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152/1, 152/6 i 249/11 obręb m. Szlichtyngowa pozwolenia na emitowanie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego pochodzących z instalacji do produkcji okien i drzwi stalowych
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja udzielająca pozwolenia firmie Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 67-407 Szlichtyngowa zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152/1, 152/6 i 249/11 obręb m. Szlichtyngowa pozwolenia na emitowanie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego pochodzących z instalacji do produkcji okien i drzwi stalowych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat wschowski
Gmina Szlichtyngowa
Sprawa
Znak sprawy SOB.6224.2.2021
Dokument wytworzył Starosta Wschowski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-09-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Powiat Wschowski
Siedziba Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Telefon 65 540-48-00
E-mail powiat@wschowa.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 109/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dagmara Daczkowska
Data wprowadzenia 2021-10-15 12:11:04