wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 88/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat bocheński
Gmina Bochnia (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Starosta Bocheński
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Bochni
Siedziba ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Telefon (0 14) 615-37-00
E-mail powiat@bochnia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-10-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 87/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Paulina Michniak
Data wprowadzenia 2021-10-15 12:17:52